Vazníková střecha

O tom, který typ střešní konstrukce bude pro danou nemovitost ideální, rozhoduje celá řada faktorů. Jedním z nich je i oblast, ve které se nachází.

Vazníková střecha

Podle posledních průzkumů je mezi staviteli i majiteli novostaveb nejvíce využívána k zastřešení takzvaná vazníková střecha. Díky tomu, že se dají využít styčníkové desky s prolisovanými trny, dochází nejen k úspoře materiálu, ale také to umožní vytvářet v podstatě jakékoliv tvary střešních konstrukcí.

  • Nejen klasické (lomené, sedlové, ploché anebo obloukové), ale i atypické tvary, které navrhují moderní architekti.

Styčníkové desky jsou desky z pozinkovaného plechu, které mají z jedné strany prolisované trny. Tato technologie tedy významným způsobem sníží prořez dřevěných prvků. Což znamená, že se snižuje spotřeba dřeva.

  • Na výrobu dřevěných vazníků se spotřebuje dokonce v některých případech i o padesát procent řeziva méně, nežli je tomu u klasických vázaných krovů.
  • Menší spotřeba dřeva se projeví nejen při cenové kalkulaci, ale toto „odlehčení“ pozná samotná budova.
  • Zatížení základů a stěn domu je tedy mnohem menší.

Rozhodující je i budoucí zatížení střechy 

Volba vazníkové střechy je rozhodně vhodná u složitějších tvarů střech. A to především z ekonomického hlediska. Každopádně se tedy vyplatí v případě, že má střecha delší přesahy, větší rozpony, oblouky, valby. Jednodušší je i samotná montáž.

  • Nejen, že se dá vše zvládnout i za jeden pracovní den, ale také není zapotřebí instalace složitých pomocných tesařských konstrukcí.
  • Podhled se totiž montuje zespodu, přímo na vazníky.

Jedním z rozhodujících faktorů při volbě typu střešní konstrukce může být i oblast, ve které bude dům stát.

  1. Čím menší sklon střecha má, tím je větší zatížení od sněhu.
  2. Čím je větší sklon střechy, tím více bude zatížená od větru.

Rozhodujících faktorů je celá řada. Proto rozhodně neudělá žádný majitel budoucí nemovitosti chybu, pokud se poradí s odborníkem.

Vazníková střecha